Jdi na obsah Jdi na menu
 


27.5.2014

Program členská schůze OS Kobylnice

konané dne 31.5.2014
 
1.      Zahájení
2.      Zpráva o činnosti OS
3.      Zpráva o hospodaření OS
4.      Seznámení s volbou výkonného výboru OS
5.      Diskuze
6.      Volba VV OS
7.      Usnesení
8.      Závěr
 
 
Členské schůze se musí zúčastnit nadpoloviční většina členů OS jak ukládají stanovy OS, jinak schůze nemůže proběhnout.
Zároveň prosíme ty chataře, kteří stále ještě nezaplatili členský příspěvek do OS ve výši 2.000,-Kč (podmínka k připojení k projektu "Kanalizace"), aby tak co nejdříve učinili na bankovní účet č. 4835260001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno nebo číslo parcely. Děkujeme.

 

19.5.2014

Pozor změna!  Valná hromada se bude konat již od 15.00 hod!!!

7.5.2014

Dne 31.5.2014 se bude konat valná hromada OS Kobylnice. Začátek bude v 17:00 v penzionu Kobylnice (bývalý Jihokov) na Kobylnici. Program valné hromady bude uveřejněn zde na stránkách v nejbližších dnech.

Pension Kobylnice - mapa zde.

27.11.2013

 Postup na připojení ke kanalizaci: NUTNÉ DRŽET SE TOHOTO NÁVODU ! ! !

 
1)   Uzavření smlouvy s  Čevakem a.s. Severní 8; České Budějovice na osazení nebo paušální odběr
Doporučení :
- mít k uzavření s sebou smlouvu - „Územní souhlas na kanalizační přípojku“
- vydán St. úřad Vyšší Brod ( u SJM datum narození   manžela-manželky )
        Osobně - zák. centrum Severní 8; Č. Budějovice; p. Pavla Humlová tel.387761111
         Písemně  - vyplnit žádost , kterou lze stáhnout na internetu viz. odkaz    http://www.cevak.cz/eag_cz/resources/631068548561872442_795258451514173644_lwIqmkS9.pdf
 a zaslat na email : pavla.humlova@cevak.cz
 
2)    Nákup vodoměru
a)      Nákup vodoměru – kde je voda zavedena do chaty :
Požadavek  písemně vč. telefonu dopředu  nahlásit :
p.  Moric  - (miroslav.moric@cevak.cz ) tel. 606 913 114 .
Budete zpětně vyrozuměni a vyzváni k osobnímu odběru a zaplacení  vodoměru .
Cena vodoměru s cejchem a kalibrací je 717,-Kč 
              Vodoměr osadit za tlakovou nádobu a zaplombovat firmou ČEVAK .
              Může být vyveden jeden kohoutek na vodu před vodoměrem pro zalévání záhonů .
             Zaplombování  - dopředu si domluvit termín. telefon : pan Procházka -v. pr.  Lipensko tel. : 602 294 109
 
b)    Tam, kde voda není zavedena do chaty, je potřeba uzavřít smlouvu s Čevakem na paušál .
Osobně - zák. centrum Severní 8; Č. Budějovice; p. Pavla Humlová tel.387761111
         Písemně - vyplnit žádost, kterou lze stáhnout na internetu viz. odkaz    http://www.cevak.cz/eag_cz/resources/631068548561872442_795258451514173644_lwIqmkS9.pdf
 a zaslat na email : pavla.humlova@cevak.cz
 
26.11.2013
 
V následujícím období budou probíhat tyto právní úkony:
 
1)            Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
2)            Vypracování podkladů pro vložení věcného břemena na hlavní kanalizační řád do katastru – nutno stihnout do konce roku z důvodu změny občanského zákoníku
3)            Probíhá zaměření vybudovaných kanalizačních přípojek (ostatní budou zaměřeny v příštím roce po vybudování)
4)            Vypracování podkladů pro vložení věcných břemen a pro jednotlivé přípojky dotčených parcel do katastru (Zaměření a vypracování pokladů věcných břemen objednáno za všechny zúčastněné z důvodu velmi dobré nabídnuté ceny – 1500 Kč za jednotlivou přípojku. Kdyby si každý zaměření a vypracování podkladů zařizoval sám, tak se cena pohybuje cca kolem 3500,- až 4000,- Kč)
5)            Částka 1500,- Kč za přípojku bude uhrazena z peněz, které zbyly na účtu občanského sdružení
 
 

17.9.2013

Dne 23.9.2013 bude zahájena stavba kanalizace. Stavební firma má na všechny stavebníky tel. kontakt. Před započetím stavby přípojky bude stavební firma každého stavebníka dopředu kontaktovat a sdělí stavebníkovi den stavby na jeho pozemku, aby mohl být u stavby přítomen.

 

27.5.2013

  Pro všechny chataře, kteří jsou zapojeni do projektu kanalizace. Níže naleznete veškeré dokumenty, které jsou třeba k žádosti o povolení kanalizační přípojky. K těmto dokumentům ještě připojte souhlas sousedů a nákres kanalizační přípojky do katastrální mapy. Mapu stáhnete zde. V případě potřeby kontaktujte pana Jaroslava Hláska na tel.: 606 615 604 nb na jaroslav.hlasek@eon.cz. Pro přečtení níže uvedených dokumentů potřebujete Adobe reader. Pokud ho nemáte nainstalovaný ve vašem pc, stáhnout ho můžete zde

 Veškeré dokumenty stáhnete zde:

 

15.3.2013

Vážený chataři,

jménem Občanského sdružení Kobylnice, které zastřešuje stavbu kanalizace v chatové oblasti Kobylnice, zasílám podklady pro zaplacení poměrné částky, která bude vynaložena na tuto stavbu. Přikládám rozpočet na stavbu s vyčíslením nákladů na jednoho stavebníka ( další informace a podrobný rozpočet k nahlédnutí po telefonické domluvě).

Částku ve výši 39 000,- Kč je nutné uhradit do 31.3.2013 na účet Občanského sdružení Kobylnice číslo 4835260001/5500, variabilní symbol 5555, specifický symbol = celé katastrální číslo parcely bez lomítka.

Stavba bude zahájena až po uhrazení  částky 39 000,- Kč všemi stavebníky, kteří jsou uvedeni v žádosti o stavební povolení.

Výpočet ceny a výkres můžete shlédnout a stáhnout zde

S pozdravem     Hlásek Jaroslav

                               Tel.: 00420 606 615 604

                               jaroslav.hlasek@eon.cz

 

13.5.2010

Aby se vyslo opravdu vsem chatarum vstric, stale se projekt upravuje, aby byli vsichni chatari spokojeni.

 

25.2.2010

Dostali se k nám nové informace o stavu vypracování projektu kanalizace. Díky několika málo chatařům, kteří mají neustálé připomínky či nesouhlasí s trasou plánovaného vedení kanalizace, dochází k nekonečným administrativním průtahům a přepracovávání projektu. V důsledku to znamená oddalování zahájení stavebního povolení. Při jednání z obcí vyplynulo, že se jí tento přístup chatařů vůbec nelíbí (slušně řečeno)! Jsme nyní odkázáni na ony chataře, zda budou dále stavební povolení oddalovat nb vyjdou obci i nám chatařům vstříc.

 

23.10.2009

Kdo má zájem o členství ve sdružení a chce nás podpořit, nechť poukáže vstupní poplatek 2 000,-Kč na číslo účtu sdružení 4835260001/5500 (VS číslo parcely, do zprávy pro příjemce vyplňte své jméno a příjmení) a na emailovou adresu kaderaj@seznam.cz nebo adresu OS Kobylnice, nám. Přemysla Otakara II. 32, 37001, Č. Budějovice sdělte své jméno, adresu, číslo chaty, číslo parcely, tel.číslo, a vaši emailovou adresu, nebo vašich blízkých, kam je možno zasílat informace (některé informace budou zasílány pouze členům sdružení) .  Veškeré pohyby na účtu můžete sledovat od pondělí 26.10.2009 zde.

 

 

23.10.2009

 3. schůze chatařů na Kobylnici 26.9.2009

     Sdružení chatařů Kobylnice, které bylo doposud reprezentováno a také tvořeno pouze 4 členy přípravného výboru se za necelý rok existence zasloužilo o zahájení projektu odkanalizování  celé chatové osady.
    Projekt převzala jako svou akci Obec Lipno n.Vlt. Z toho vyplývá, že část nákladů by mohla být kryta z dotací, část by nesla radnice a pouze část nákladů by hradili chataři.
    
     Cílem této schůze byly dva body: 1/ Vyjádření,zda si existenci sdružení chataři přejí.
                                                            2/ Požádat chataře o příspěvek na náklady, které členové
přípravného výboru museli uhradit, aby se odkanalizování Kobylnice mohlo uskutečnit.
 
 
 1/ Občanské sdružení je organizace, která má práva a povinnosti jako právní subjekt a jako taková je povinna např. vést účetnictví, podávat daňové přiznání atd. S činností sdružení jsou spojeny určité starosti a náklady.Proto přípravný výbor předstoupil před chataře se žádostí o vyjádření,zda si existenci sdružení přejí.V diskuzi byly vyhodnoceny klady existence sdružení a to hlavně oficielní vážnost v jednání s úřady a organizacemi.Část shromážděných dala najevo, že by bylo škoda sdružení ukončit a že jeho existenci považují za důležitou a přínosnou.23 chatařů se na místě přihlásilo do sdružení.(Viz seznam členů.)
 
 2/ Přípravný výbor byl zatím nucen zaplatit některé výdaje spojené se založením sdružení a ještě nějaké faktury spojené s původním projektem musí zaplatit.Zatím se jedná o 62 000,-Kč. Pozitivní vliv na dosažení výsledku měla i existence druhého projektu šesti chatařů dole u silnice.Též oni měli náklady dle jejich sdělení okolo 17 000 až 20 000,-Kč. Sdružení se domnívalo, že i jim by bylo solidní pomoci jejich náklady uhradit.Tato skupina však zatím zájem o spolupráci neprojevila.
    Přípravný výbor, jak již sdělil, různé drobnější výdaje, jako čas, stovky najetých kilometrů, kopírování atd. nese ze svého pro dobro věci, ale předstoupil před chataře s prosbou,jestli by se byli ochotni se podělit úhradu faktur na větší částky. Bez těchto výdajů by se nikdo neměl možnost ke kanalizaci připojit, protože by takovýto projekt neexistoval. A pokud by se uskutečnily menší projekty byly by několikanásobně dražší. (Např. původní projekt,který se rozběhl po loňských dohodách mezi chataři se po redukci na cca 20 chat vyšplhal na více než 100 000,- Kč na jednu chatu ).Všechny faktury budou samozřejmě uloženy v účetnictví sdružení a zveřejněny na e-strankách.
   Přípravný výbor navrhl vstupní poplatek do sdružení na 2 000,- Kč.Doufáme, že po uhrazení faktur zůstane ještě kapitál na provoz sdružení, případně může být využit na investice, které si členové odhlasují.
 
 3/Spoustu věcí jsme již na e-strankách vysvětlovali, ale vzhledem k tomu, že padaly následující dotazy, ještě jednou naposled na některé odpovídáme.
    
    Kudy kanalizace povede, kde budou připojovací šachty atd.?
     Projektovou dokumentaci stavby bude provádět odborná projektová firma VH Tres České Budějovice.Projekt bude bude řešit odkanalizování celé chatové osady Kobylnice.Vypracování projektové dokumentace zadala Obec Lipno nad Vltavou a projektová dokumentace by měla být hotova do konce roku 2009. Jistě bude PD zpracována dle zadání.Jakmile bude hotova a sdružení se k němu dostane, zveřejní ho na těchto stránkách.
    Proč máme platit peníze,když ani nevíme, jak projekt vypadá?
   Platba 2 000,-Kč nesouvisí s projektem radnice, je to vstupní poplatek do sdružení. Z těchto peněz budou uhrazeny větší výdaje, které byly nezbytné,aby se projekt odkanalizování celé Kobylnice rozjel.
 
    My kanalizaci chceme určitě,ale do sdružení nechceme a ani platit 2000,- nechceme.
    Nikdo vás jistě nutit nemůže, pouze jsme vás poprosili o podporu, protože nebýt těchto investic, buď byste kanalizaci neměli, nebo by se náklady na její zhotovení vyšplhaly na vbíce než 100 000,- na chatu.
 
   Proč to děláme a co z toho máme?
   1/ Stávající stav je neudržitelný,většina jímek je nevyhovující, splaškové vody se již dostaly až do jezera.(Riziko pokut a dalších sankcí, nebo investic do plastových jímek.)
   2/ Pohodlí – nestarat se o vyvážení odpadních vod.(Nehledě na zvyšující se ceny.)
   3/ Dobrý pocit, že nežijeme ve znečištěném prostředí.
 
    K čemu sdružení, když tam dojdu já, potom soused a třeba tady pani tak je to stejné ne?
To nám přece musejí vyhovět.
    Nemusejí a není to stejné. Pět let jsme se snažili jako jednotlivci a neuspěli jsme. Za necelý rok existence sdružení je akce schválena a zahájena.
 
    Nikdy jsem nic neplatil, ani odvoz fekálií !
    Zasakovací jímka a trativod, tak to je ten nejhorší stav z úplného začátku, kdy zde bylo pouze asi 30 chat, nebyla zde elektřina, ani studny.Pitná voda se nosila od Sfinxu a později ze dvou kohoutků z vodovodu Tesly. Užitková voda byla dešťová ze sudu, nebo v jezeře.Tento stav již delší dobu odporuje zákonu a takto chaty nebude vůbec možné užívat. Zdá se, že vás většina vůbec nevnímá, co vám sdělujeme.Před časem proběhlo pár kontrol v rohu pod lesním penzionem. Sdružení požádalo státní orgány, zda by bylo možno do vybudování kanalizace kontroly pozastavit, nebo alespoň odložit sankce. Snad jste zaregistrovali, že kontroly již rok neprobíhají!!
 
    Proč bych teď měl mít kanalizaci, když jsem po stavbě měl zkolaudovanou betonovou jímku a 30 let to všem vyhovovalo?
     Doba se změnila, podmínky se změnily, zákony se změnily. Před 30 či 40 lety se jezdilo mimo obec neomezenou rychlostí a po 23 oo i v obci a ještě dříve byl alkohol v krvi polehčující okolností při autonehodě.
     Před lety zde bylo pár chat a chata vyšla s 2 kýbly vody na den a když se něco muselo vyprat, tak mýdlem v jezeře. Dnes jsou spousty chat připojeny na vodu, mají koupelny, splachovací WC, myčky, pračky, Používá se chemie, fosfátové prací prášky,mycí prášky, WC čističe atd.Též je vyšší spotřeba léků a to vše jde do odpadních vod.Nesmírně zátěž zvyšuje dlouhodobější a intenzivnější využívání chat – spousta chat je pronajímána několik měsíců v roce, někteří chataři využívají v poslední době chaty i v zimě. Příroda se nemá čas se zátěží vypořádat, nehledě, že při takové koncentraci na to nemá ani kapacitu.
     Takže toto jsou rozumové důvody proč kanalizaci.A pak jsou tu jiné zákony, než před 30 lety.Stavební zákon a zákon o vodách a ty takovýto stav nedovolují, ani netolerují. Nedodržováním a porušováním obou zákonů se vystavujete nebezpečí uložení pokuty až do výše1 000 000,- Kč dle závažnosti přestupku !!!
 
    Já mám ale novou plastovou jímku, která odpovídá všem předpisům!
     Ano, pokud jste schopni prokázat absolutní nepropustnost,(existují, tlakové zkoušky atd.)nemusíte stav měnit.Takovýchto vyhovujících jímek je v osadě pouze několik.V současnosti vypadá,že vybudování takovéto jímky je nákladnější, než bude připojení ke kanalizaci. Vyvážení této jímky na některých lokalitách v okolí Lipna již stojí i 1 500 Kč.Je pak na každém aby si spočítal, co je pro něj výhodnější. Kdo je připojen na kanalizaci, nemůže se mu např. stát, že přijede v pátek večer s přáteli a má plnou jímku, protože mu protékalo WC.
 
 
 
     Vážení chataři, věnovali jsme veliké množství energie a času a i trochu prostředků abychom dosáhli toho, čeho jsme dosáhli. Dělali a děláme to pro sebe, ale i pro vás všechny ostatní. Od řady z vás jsme se dočkali nepochopení a od některých dokonce podezřívání. Mrzí nás to.
        Kdo má zájem o členství ve sdružení a chce nás podpořit, nechť poukáže vstupní poplatek 2 000,-Kč na číslo účtu sdružení 4835260001/5500, a na e – mailovou adresu kaderaj@seznam.cz nebo adresu OS Kobylnice, nám. Přemysla Otakara II. 32, 37001, Č. Budějovice sdělte své jméno, adresu, číslo chaty, tel.číslo, a vaši e.mailovou adresu, nebo vašich blízkých, kam je možno zasílat informace (některé informace budou zasílány pouze členům sdružení) .          
 

19.6.2009 Obec Lipno n. Vltavou na svém zasedání dne 17.6.2009 schválila zadání projektové dokumentace k odkanalizování chatové oblasti Kobylnice. Zápis ze zasedání naleznete zde anebo zde.

15.6.2009

 

 

 

Informace z jednání na stavebním úřadě 12.6.2009

 

     Dne 12.6.2009 v 10:00 proběhlo na stavebním úřadě městského úřadu ve Vyšším Brodě veřejné ústní jednání k zahájení územního řízení pro projekt kanalizace v chatové osadě Kobylnice Lipno nad Vltavou.

Jednání se zúčastnili za:    obec Lipno – starosta Ing.Zídek Zdeněk

                                       Stavební úřad Vyšší Brod – Skipalová Simona

                                       Občanské sdružení Kobylnice – MUDr.Pospíšil Tomáš

                                                                                         MUDr.Pospíšilová Jitka

                                                                                         Varga Elek

          V průběhu jednání vyšlo najevo, že jsou v současnosti minimálně tři aktivity k odkanalizování různých částí chatové osady Kobylnice a dvě z toho jsou v závěrečné fázi před vydáním územního rozhodnutí.

           Ve druhé fázi probíhalo jednání společně se skupinou chatařů „uprostřed dole u silnice“, kteří byli na pořadu hned po nás.

            Tato řešení se ukázala jako nekoncepční, protože neřeší problém z více než

z 20% až 30%. Starosta se radikálně postavil proti vydání stavebního povolení, z důvodu, že v budoucnu by tato částečná řešení mohla komplikovat dotažení problému do konce (např. vzhledem k úzkým cestám by později někde nebylo možno vměstnat další stoky ze zbývajících částí osady, které nebyly v těchto projektech pro nezájem chatařů zahrnuty).

V průběhu jednání se podařilo s panem starostou nalézt shodný přístup k řešení problému a obec přehodnotila svůj přístup a rozhodla se celou akci organizovat. Z toho pro nás chataře vyplývají dvě jinak nedosažitelné výhody:

                                                                     1/ Bude odkanalizována celá oblast. (Je skutečně nejvyšší čas, protože podle měření Povodí Vltavy, kdy analyzují vzorky sedimentů z různých hloubek a míst jezera se prokázalo, že posledních asi deset let stoupá pod chatovou osadou koncentrace těžkých látek a fosfátů z mycích a pracích prostředků. Příčinou jsou prosakující jímky a přímé vypouštění odpadních vod. Zanedlouho můžeme mít tyto látky ve studnách.)

                                                                      2/ Vyvstává pro nás naděje na výrazné snížení ceny, protože přes obec se otvírá reálná možnost na získání dotací z Evropských či státních fondů ve výši např. 50 až 75% z ceny akce a navíc část zbylých nákladů je ochotna nést obec. Z naší strany jsme panu starostovi přislíbili plnou podporu a maximální pomoc, včetně dostupné finanční zainteresovanosti.
            Do zápisu bylo dáno, že požádáme o zpětvzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí za obě rozjednané akce a obec je společně se zbytkem Kobylnice zahrne do jedné akce.

Dále bylo dáno do zápisu, že pan starosta přednese na nejbližším zastupitelstvu (to je 17.6.09) návrh ve smyslu výše uvedeného a pokud ho zastupitelstvo schválí bude nový projekt vyřízen do konce letošního roku.

              Spoluchataři! Vezměte na vědomí, při úvodních schůzkách projevilo zájem přibližně 50 chatařů, zadali jsme projekt a nakonec nás zbylo 20 a cena tím pádem stoupla  na více než 100 000,- Kč na jednoho zbylého. Jak je vidět, asi se podařilo najít jedinou schůdnou cestu.

Našemu sdružení se tedy podařilo za několik měsíců své existence vyřešit dlouhodobý a téměř beznadějný problém.

              Občanské sdružení má oproti jednotlivcům (či skupině jednotlivců) jako organizace daleko větší vážnost pro jednání s úřady státní správy. Jeho členové si mohou odhlasovat to, co bude sdružení prosazovat. Kdo z chatařů má zájem stát se jeho členem, nechť ho projeví na těchto stránkách

 

https://kobylnice.estranky.cz

 

               Prozatímní náklady občanského sdružení činí 13 000,- za právnické služby JUDr. Papeže a cca 50 000,- až 60 000,- VAKu za projekt, ještě bude přesně doúčtováno a sděleno na těchto stránkách. Veškeré další náklady, které doposud  vznikly  v souvislosti se založením OS a přípravou projektu kanalizace pro chatovou oblast Kobylnice (stovky ujetých km, desítky hodin času, různé drobné poplatky a náklady nesou členové přípravného výboru na své náklady, bez nároku na náhradu.   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23.3.2009 Plán kanalizace a cenu za materiál najdete zde

25.2.2008 Stanovy OS Kobylnice najdete zde .

25.2.2008 Seznam zájemců o kanalizaci:

jméno

parcelní číslo pozemku

Hovorka Karel

215/79

Kaderovi

204/74

Kadlec/Cerník

215/125

Kindermann Petr

215/136

Macháčovi

215/110

Placerová

215/85

Rybák Jaroslav

215/138

Šmejkal Milan

212/49

Trsovi

204/50

Vach Vladimir

215/123

Mašek

212/42

Švec Ladislav

215/135

Kudláčkovi

215/121

Pospíšilovi

215/120

Varga Elek

215/142

Hlásek Jaroslav

215/109

Moric Miroslav

215/137

Sedláček Jiří

215/1

Štoll Otto (Dorfner Konrad)

215/81

Šabata

215/11

Blanář

212/35

 26.1.2009 Jako OS Kobylnice jsme se rozhodli zazadat o dotaci z EU na vybudovani kanalizace. Je tu skutecne posledni moznost se prihlasit.  V soucasne dobe se dokoncuje finalni podoba projektu. Mate cas cca do 21.2.2009. Vyse dotace muze byt ruzna (20%, 50% , ale i 100%) - kazdopadne by naklady na vybudovani klesly!!! Dostala se k nam informace, ze se v oblasti kempu Kobylnice (smer Frymburk) budou stavet dalsi apartmany. Takze dalsi odpadni vody pro cisticku. Kapacita cisticky je omezena!

 

6.1.2009       Tímto dnem je zaregistrováno Občanské sdružení Kobylnice!

29.12.2008 Souhlasné vyjádření obce Lipno nad Vltavou k připojení ke kanalizaci, resp. k čističce odpadních vod.

 9.12. Souhlasné vyjádření od EONu.

26.11.2008 Obdrzeli jsme vyjádření od Telefonica O2 a 1.JVS. V příštím týdnu bude zaslána žádost o registraci občanského sdružení.

24.11.2008 Závaznou přihlášku k projektu kanalizace potvrdilo POUZE!!! 18 chatařů z 60 předběžně přihlašených. Poslední výzva pro všechny chataře, kteří mají zájem, aby se ohlásili na výše uvedený mail!

Děkujeme.

 24.10.2008 Termím pro složení zálohy na kanalizaci se prozatím odkládá. Prosím sledujte "Aktuality" pro dalsí informace!

 20.10.2008 Článek o založení občanského sdružení či sdružení dle OZ. Najdete ho zde nebo v menu. Vaše případné komentáře pište do diskuzního fóra nebo do komentařů pod článkem. Děkujeme.

 11.10.2008  Vložen připravovaný plán kanalizačního řadu a fotografie plánované výstavby v okolí Sfinxu.

27.9.2008   Úvodní jednání chatařů, seznámení s projektem 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář